Методическое обеспечение

Дисципліна

Факультет

Курс

Прізвище викладача

Методичне забезпечення

Українська мова (практичний курс)

РП

І

доц. Купрікова Г. В.

1. Сучасна українська мова (морфологія): Метод. рек. для студ. І курсу, які навчаються за спец. 8.030507 – Переклад (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад. [Каф. українознав.; Упоряд. Г. В. Хмара]. – Х.: Вид-во НУА, 2007. – 52 с.

2. Українська мова : навч. посіб. для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготов. 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  Г. В. Купрікова]. – Х. : Вид-во НУА, 2014.  –  80 с.

3. Українська мова (морфологія): теоретичний блок: навч. посіб. для студентів 1 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; авт.-упоряд. Г. В. Купрікова]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 104 с.

4. Українська мова для перекладачів (морфологія) : метод. рек. для студентів 1 курсу : галузь знань 03 «Гуманітарні науки», назва спец. 035 «Філологія» (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 64 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

РП, БУ, СМ

ІІ

доц. Купрікова Г. В., ст. викл. Слюніна О. В., доц.. Берест Т.М.

1. Сучасна українська мова (синтаксис) : метод. рек. для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. Г. В. Хмара]. – Х. : Вид-во НУА, 2008. – 48 с.

 

2. Сучасна українська мова. Синтаксис: навч. посіб. для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 92 с.

 

3. Збірник вправ та завдань із сучасної української мови (синтаксис і пунктуація): Посіб. для студ. ІІ курсу, які навчаються за спец. 7.030507 – Переклад / Нар. укр. акад. [Каф. українознав.; Упоряд. Г. В. Хмара]. – Х.: Вид-во НУА, 2007. – 144 с.

 

4. Сучасна українська мова. Синтаксис : навч. посіб. для студентів гуманітар. ф-тів вищ. навч. закл. (кредит.-модул. система) / Г. В. Купрікова ; Нар. укр. акад., [каф. українознавства]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 96 с.

5. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. посіб. для студентів 3-го курсу, які навчаються за спец. 6.030504 – «Економіка підприємства» / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. Т. М. Берест]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 68 с.

6. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. посіб. для студентів 2-го курсу, які навчаються за спец. 035 «Філологія», 051 «Економіка», 054 «Соціологія» / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. Т. М. Берест]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 124 с.

Українська мова

РП, БУ, СМ

І

доц. Берест Т. М., ст. викл. Слюніна О. В.

1. Збірник вправ і завдань з курсу «Українська мова»: для студ. 1 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. Т. М. Берест].– Х. : Вид-во НУА, 2013. – 92 с.

 

2. Українська мова: конспект лекцій для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. Т. М. Берест].– Х. : Вид-во НУА, 2013. – 172 с.

 

3. Сучасна українська мова (лексика та фразеологія) : метод. рек. для студ. 1 курсу, які навчаються за спец. 6.030500 – Переклад (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. Т. М. Берест]. – Х. : Вид-во НУА, 2008. – 84 с.

 

4. Українська мова професійного спілкування: Метод. рекомендації для студ. І курсу, які навчаються за спец. 7.050107 – Економіка підприємства (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад. [Каф. українознав.; Упоряд. Т. М. Берест]. – Х.: Вид-во НУА, 2008. – 80 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

РП

ІІІ

доц. Берест Т. М.

 

Сучасна українська література

РП

І

ст. викл. Слюніна О. В.

1. Українська література ХХ століття : навч.-метод. посіб. для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготов. 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  О. В. Слюніна]. – Х. : Вид-во НУА, 2014.  –  156 с.

Латинська мова

РП

І

доц. Помазан І. О.

1. Опорные схемы по латинской грамматике. Глагол: Учеб. пособие для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 7.030507 – Перевод / Нар. укр. акад. [Каф. украиновед.; Сост. И. А. Помазан]. – Х.: Изд-во НУА, 2007. – 28 с.

Історія зарубіжної літератури

РП

ІІ, ІІІ

доц. Помазан І. О.

1. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «Історія зарубіжної літератури. Античність. Середньовіччя. Відродження. Класицизм. Просвітництво» : для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 20 с.

 

2. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «Історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» : для студ. 3 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 28 с.

 

3. Провідні напрямки масової літератури : для студ. 3 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 32 с.

 

4. Помазан, Ігор Олександрович.

Історія зарубіжної літератури ХХ століття : підруч. для студ. гуманітар. ф-тів вищ. навч. закл. / І. О. Помазан ; Нар. укр. акад., [каф. українознав.]. – Х. : Вид-во НУА, 2016. – 264 с.

 

5. Помазан, Ігор Олександрович.

Історія зарубіжної літератури ХVII–ХVIII століття : підруч. для студ. ф-ту «Референт-перекладач» / І. О. Помазан ; Нар. укр. акад., [каф. українознав.]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 112 с.

Українська мова

ФЗДН (БУ, РП, СМ)

І

ст. викл. Слюніна О. В.

1. Українська мова : навч. посіб. для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготов. 6.020303 – Філологія, 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030101 – Соціологія  (ф-т заоч.-дистанц. навчання) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  О. В. Слюніна]. – Х. : Вид-во НУА, 2014.  – 136 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ФЗДН (БУ, РП, СМ)

І, ІІ

ст. викл. Слюніна О. В.

1. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. посіб. для студентів заоч. форми навч. / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. О. В. Слюніна]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. –  100 с.

Історія зарубіжної літератури

ФЗДН (РП)

ІІ, ІІІ

ст. викл. Денисова С. В.

 

Латинська мова

ФЗДН (РП)

І

доц. Помазан І. О.

1. Опорные схемы по латинской грамматике. Глагол: Учеб. пособие для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 7.030507 – Перевод / Нар. укр. акад. [Каф. украиновед.; Сост. И. А. Помазан]. – Х.: Изд-во НУА, 2007. – 28 с.

Українська мова і література

ФДП (РП, БУ, СМ)

 

доц. Берест Т. М., доц. Купрікова Г. В.

Українська мова : навч. посіб. для підготов. до ЗНО для слухачів системи довуз. підготов. / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. Т. М. Берест]. – Х. : Вид-во НУА, 2014. – 200 с.

Підготовка до ЗНО з української літератури.

Підготовка до ЗНО з української мови.

Російська мова (орфографічний практикум)

БУ,РП, СМ

І

ст. викл. Денисова С. В.

 

Українська мова

ПДО

І, ІІ

доц. Купрікова Г. В.

1. Українська мова: навч. посіб. для студ. ф-ту післядипломн. освіти / Нар. укр. акад., [каф. українознав.; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 172 с.